Bitcoin in El Salvador

Uit BTCWiki.nl

< niet klaar, dus nog niet hiernaartoe linken vanuit een andere pagina >


Voorgeschiedenis

Dollarisatie El Salvador

President Bukele

In 20xx werd Bukele tot president gekozen. De als 'populistische' bestempelde president haalde xx % van de stemmen en verkreeg daarmee absolute meerderheid in beide kamers van het parlement. Hij is met z'n 40 jaar (in 2021) een van de jongste presidenten op aarde.

Bukele is onder meer populair geworden door de effectieve bestrijding van het straatgeweld en het aanpakken van oude, corrupte machtstrukturen die naar verluid de elite de hand boven het hoofd en in het zadel van de macht houden.

Er is veel kritiek op Bukele, ook vanuit het Westen. Gewezen wordt op de autokratische trekken van de president. Zo heeft hij rechters ontslagen en met militair vertoon in het parlement wetten doorgedrukt.

Ondanks dat hij zich opwerpt als man van het volk komt hij uit een gezin behorend tot de bovenlaag van het land.


El Zonte

Een anoniem gebleven persoon vond zijn usb-stick terug met daarop bitcoins, ooit gekocht voor 15 dollarcent. Hij zocht een goed doel ervoor in en partnerde daartoe met surfer dude Michael (Mike) Peterson. Deze kreeg een flinke donatie, op voorwaarde dat de bitcoins gebruikt werden om een circulaire Bitcoin economie op te zetten, niet direct verkopen voor fiat. (bron: Medium)

Peterson kwam al jaren in het kust plaatsje El Zonte om te surfen. Hij en zijn vrouw kochten een huis en gingen er permanent wonen. Ze zagen dat de lokale armere bevolking geen bankrekening had en puur op content geld leeft. Over afstand geld sturen of ontvangen is voor 70% van de bevolking onbereikbaar.

Peterson overwoog Bitcoin (on chain) te introduceren maar zag daar van af wegens de lage transactiesnelheid en hoge fee kosten. Hij vond te tijd rijp om Lightning in het dorp te introduceren: alle mensen die mee wilden doen (kleine eettentjes e.d.) dienden de Satoshi (Lightning only) Wallet te installeren op hun telefoon. Peterson zette een Lightning node onder eigen beheer op. De hele lokale Bitcoin economie draaide in feite op deze node. Om twijfelende mensen over de streep te trekken beloofde Peterson te allen tijde sats om te wisselen voor contante dollars.

Dit is redelijk succesvol gaan draaien en is uiteindelijk heeft ook president Bukele dit ter plaatse leren kennen. Hiermee was de kiem gelegd voor de verdere ontwikkelingen.

Zomer 2021: Invoering Bitcoin als Wettig Betaalmiddel door president Bukele

Miami

Wetsvoorstel

Chivo wallet

Chivo ATM's

$50 airdrop

Remittances

Protesten in parlement en op straat

IMF gemopper

FAQ over de effecten van de invoering van Bitcoin in El Salvador

Is de invoering van Bitcoin netto positief voor de bevolking?

antwoord uiteraard

Was/is de introductie van Bitcoin rimpelloos ?

antwoord neen, te gehaast

Wie betaalde de $30 airdrop in sats [btc?] ?

antwoord belastingegeld, dus de toplaag (want de bodemlaag betaalt geen belasting, gaan we van uit)

Kan Bukele de bitcoins van het volk stelen of anderszins misbruiken?

antwoord lijkt het niet op, behalve de staats-wallet Chivo (die een misbruik mogelijkheid ingebouwd zou kunnen hebben) kunnen el salvadorianen elke andere bitcoin wallet gebruiken.

Straalt het negatief op Bitcoin af dat juist een land als El Salvador Bitcoin omarmt?

antwoord straalde het negatief af op de VHS tape dat de porno industrie VHS adopteerde?

De introductie van Bitcoin in E.S. wordt gevolgd door een crash in de koers. Ligt daar een oorzakelijk verband?

antwoord mogelijk, korte termijn. lange termijn bitcoin don't care

Waaruit staan de bezwaren van de tegenstanders en zijn deze bezwaren terecht?

antwoord bang voor btc en hekel aan el predidente

Het IMF claimt dat Bitcoin El Salvador's economie op macro niveau negatief zal beïnvloeden. Heeft het IMF een punt?

antwoord kul


Succes of Gefaald Experiment ?

Hoe zal het verder gaan met Bitcoin in El Salvador? Er zijn genoeg partijen die er belang bij hebben dat dit experiment gaat falen, namelijk alle instanties die macht gaan verliezen als Bitcoin gemeengoed wordt: IMF, FED, Wereldbank, Visa/Mastercard etcetera. Sabotage-pogingen zijn te verwachten.

Maar er zijn ook voldoende intrinsieke factoren die een succesvol verloop van dit experiment in de weg staan: de vijandigheid van delen van de bevolking tegen Bitcoin, het wantrouwen jegens president Bukele.

Maar ook de lage penetratiegraad van (mobiel) internet is een probleem voor het werken met Bitcoin en Lightning in El Salvador. Niet voor niets is enkele jaren geleden een betaalsysteem in Afrika ingevoerd op basis van SMS-berichten, hetgeen veel laagdrempeliger is.

Wellicht is El Savador de lakmoestest voor Bitcoin: met een president die Bitcoin niet alleen gedoogt maar zelfs ook aanmoedigt

Navolging in/door andere landen

Paraguay?

Ukraïne

Niet: Turkije


Bronnen:

'Satoshi Radio' podcast host Bart doet in september 2021 verslag vanuit El Salvador in episodes #170 en #171

zie episodes

Aaron doet in Augustus 2021 verslag vanuit El Salvador, te beluisteren in xxxx