Digitaal geld (CBDC, Facebook, Stablecoins)

Uit BTCWiki.nl
Versie door Stijn (overleg | bijdragen) op 28 apr 2021 om 13:36 (bitcoins -> bitcoin)
Notepad.png

Dit artikel is een beginnetje.

Een Central Bank Digital Currency (CBDC) is een elektronisch cash geld systeem, uitgegeven door de centrale bank ('CB') van een land (of een muntunie als de EuroZone). Op dit moment (voorjaar 2021) bestaat er nog geen CDBC maar zijn er wel plannen geannonceerd door o.a. de CB van China, de FED en de ECB.

Hoewel reguliere banktegoeden ook in feite digitaal zijn, is er wel degelijk een aantal verschillen tussen CBDC's en giraal geld:

  • De uitgever van een CBDC is —zoals de naam aangeeft— een centrale bank. Dit wil zeggen dat het deposito-garantiestelsel niet van toepassing is, en niet nodig is, omdat een CB niet failliet kan gaan. De huidige banktegoeden waar u, lezer, waarschijnlijk over beschikt is in feite een claim op een schuld, op euro's uit het niets gecreëerd op het moment dan een client een lening bij bank afsloot (bijv hypotheek).
  • Een tegoed in CBDC is finaal, er is dus geen vereffening van schuld; In feite is een tegoed in een CBDC een stukje van de reserves van de CB.
  • Mogelijk worden de CBDC's een bearer instrument, dwz 'aan toonder'. Een specifiek tegoed of transactie is dan niet (per se) aan een identiteit te koppelen. Dit is zo indien de CBDC een vorm van chartaal geld gaat zijn. Echter, huidige regeringen lijken een onverzadigbare honger te hebben naar het 100% transparant en minutieus gedetailleerd in kaart brengen van alle geldtransacties, dus CBDC zullen qua koppeling aan persoonsgegevens meer op traditionele bankrekeningen gaan lijken dan op contant geld.


Een van de mogelijke effecten van de invoering van CBDC is dat de rol van reguliere banken bij het betalingsverkeer kleiner wordt. Banken zullen voornamelijk nog een rol spelen in het leveren van producten met rente, zoals krediet, hypotheken, spaarrekeningen e.d.

CBDC Géén Bedreiging voor Bitcoin

Waarschijnlijk zal het bestaan en gebruik van CBDC eerder positief dan negatief werken op de populariteit van Bitcoin, want meer mensen zullen het betalen met een app gewoon worden.

In elk geval zullen de CBDC's op 1 punt beslist niet kunnen concurreren met Bitcoin: het deflationaire karakter van Bitcoin, veroorzaakt door de bekende limiet ('cap') van 21 miljoen bitcoin. CBDC's zullen onderhevig zijn aan de monetaire politiek van de CB, en dat betekent in de komende decennia naar alle waarschijnlijkheid een voortdurende verruiming van de geldhoeveelheid. Bitcoin blijft dan ook naar alle waarschijnlijkheid een beter oppotmiddel (Store of Value).

Libra

De firma Facebook kondigde in 18 juni 2019 aan een digitale munt te willen introduceren welke mondiaal gebruikt zou kunnen worden. Deze digitale munt, de Libra, zou de waarde ontlenen aan een mandje van valuta, met de dollar, euro, yen en yuan*** als (belangrijkste) componenten.

Overheden overal schrokken hiervan. Het onvoorstelbare leek te gebeuren: een privaat bedrijf treedt op het terrein van de soevereiniteit bij uitstek nl. de uitgifte en beheer van 's lands geld. Alle belangrijke overheden gaven Facebook te kennen de plannen beter af te blazen, de Libra zou onder geen beding getolereerd worden. China ging een stap verder, en trad in het offensief en kondigde een eigen digitale munt aan die mondiaal in te zetten zou zijn. Het is deze actie van China waarvan op hun beurt de andere overheden wakker schrokken: het zou toch niet zo zijn dat China zou gaan domineren met haar digitale munt? Sindsdien is de race gestart waarbij de grote machtsblokken naarstig op zoek zijn naar de invulling van de realisatie van digitaal cash. Een introductie van de digitale Euro of Dollar valt niet voor 2025 te verwachten [bron]. In december 2020 besloot het bedrijf de naam van de munt te veranderen naar Diem, wat volgens het bedrijf beter paste (bron).

De Bancor

Tijdens het Bretton Woods overleg in 1944, waar de landen van de wereld samenkwamen om de mondiale staat van de economie te bespreken, stelde de bekende econoom John Maynard Keynes de Bancor voor: een wereldmunt die zijn waarde zou ontlenen uit een mandje van valuta. Door de zwaarwegende invloed van de (op dat moment economische supermacht) VS werd echter besloten om de dollar als wereldmunt te nemen, en de waarde van de dollar aan een goudstandaard te onderwerpen. Het idee van de Libra grijpt dus terug naar het concept van de Bancor, maar dan met een gefedereerde blockchain die door verschillende grote bedrijven beheerd zou worden.