Vertaling Engelse woorden

Uit BTCWiki.nl
Versie door Stijn (overleg | bijdragen) op 11 feb 2021 om 16:45
Notepad.png

Dit artikel is een beginnetje.

Voorstel vertaling Engelse woorden
Engels woord Nederlandse vertaling Uitleg
Wallet Portemonnee Software om je bitcoin in op te slaan
Network fee Netwerkkosten De hoeveelheid bitcoin die je extra betaalt voor het laten minen van je transactie, vaak uitgedrukt in sats per byte
Private Key Privésleutel Je geheime sleutel tot je bitcoin, vaak uitgedrukt in een unieke combinatie van 12 tot 24 woorden
(bitcoin) holders bezitters gebruikers / bitcoin houders
(lack of) coincidence of wants gebrek aan samenkomst van wensen OF toevallige samenkomst van wensen
(natural) resources (natuurlijke) hulpbronnen (natuurlijke) grondstoffen / Let op: Hulpbronnen = Grondstof & .. & .. (Afhankelijk van context: Tijd is een Hulpbron, geen Grondstof) Desondanks, kan resource als grondstof vertaald worden
asset vermogen eigenschap (andere context) / activa
Austrian economics Oostenrijkse (economische) school ?
backed by (gold) gedekt door (goud) bekrachtigd / ondersteund
balance of payments (BOP) crisis valutacrisis valutacrisis / Betalingsbalans crisis
base money geldhoeveelheid, M0 geldbasis / (geld gecreeerd door de centrale bank. )
Bitcoin ledger Bitcoingrootboek ?
Bitcoin miners Bitcoinminers Bitcoin mijners / Bitcoin delvers. "Computers in het bitcoin netwerk die concureren om het volgende blok data te mogen leveren, en daarvoor een beloning ontvangen."
Bitcoin wallet Bitcoinwallet ? "software voor het maken en bijhouden van transacties, en het bewaren van bitcoin adressen"
block reward (fees + subsidy) block/blok beloning ?
block subsidy block/bloksubsidie beloning voor miners / vergoeding per block/blok
blockchain blockchain blokketen / "een digitaal register van alle transacties, waarbij transacties gegroepeerd zijn in blokken data die cryptografisch herleidbaar zijn"
bubble bubbel zeepbel / bubble
censorship-resistance censuurresistentie weerbaarheid tegen censuur
clearing and settlement 'verrekening' en 'verevening' ? / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement
cold storage coldstorage ?
commodities koopwaar (goederen & grondstoffen) grondstoffen / goederen
consumable commodity consumptiegoederen ?
creation of Bitcoin realisatie van bitcoin ? totstandkoming, implementatie, verwezelijking, ...
custodial service bewaardienst ?
cyberspace digitale wereld ?
cypherpunk movement ? ? Cypherpunk hoeft men m.i. te vertalen, is een naam van een beweging, wel verklaren
debase, debasement devalueren degradatie, devaluatie / aantasting, ontwaarding, afwaardering
digital cash digitaal contant (geld) ? Let op: Contant is hierin essentieel; dat is wat het onderscheid maakt tussen digital money (Euro) en digital cash (Bitcoin) ; Final Settlement
digital currency digitale valuta digitaal betaalmiddel
double-spending problem dubbele-uitgaven probleem ? editor: engels aanhouden is denk ik het beste
easy money gemakkelijk geld v.s. krap geld politiek ?
easy money trap valstrik van gemakkelijk geld Aanbod kan gemakkelijk worden verhoogd
excludable goods * uitsluitbare goederen exclusieve goederen
finale settlement definitieve verrekening ?
gold standard gouden standaard goudstandaard / gouden standaard
gratification voldoening bevrediging
hard money hard geld echt geld
hoodie-clad hoodlumns rebellerende (zwart-geklede) capuchondragers capuchontuig
human history geschiedenis van de mensheid onze geschiedenis
human time onze tijd menselijke tijd
immutable niet wijzigbaar onveranderlijkheid (immutability) / niet-manipuleerbaar
incentive drijfveer drijfveer, stimulans, prikkel
individual sovereignty individuele soevereiniteit ?
ledger grootboek boekhouding
Lightning Network Lightning Netwerk Bliksemnetwerk / De kans is m.i. klein dat we in de toekomst over Bliksemnetwerk spreken, net zoals we ook Bitcoin ipv Bitmunt zullen zeggen
liquidity pool liquiditeitspoule? liquiditeitsbron? beschikbare liquiditeit? / plek met beschikbare liquiditeit
loanable funds ? ?
lowering time preference tijdsvoorkeur verlagen tijdsperspectief verlagen / ontwikkelen van lange termijnvisie
marginal utility marginaal nut marginale bruikbaarheid
market bubble zeepbel ?
means of exchange ruilmiddel ?
mining mijnen ontginnen
monetary medium monetaire medium ?
money supply geldhoeveelheid geldvoorraad / aanbod (afhankelijk van context)
netting and settling payments ? het samenvoegen en afwikkelen van betalingen (verrekenen van?)
node (to run a node) node (een node runnen / beheren) knooppunt / linguee geeft ook 'node' als mogelijke vertaling, dus evt kunnen we gewoon 'node' behouden (zoals in "een node draaien" / "node beheren" ). "Een computer in het bitcoin netwerk die tot doel heeft transacties op juistheid te controleren."
notes notas notities / waardepapier
opportunity costs alternatieve kosten ?
paper receipt papieren tegoeden waardepapier
peer-to-peer network peer-to-peer netwerk van mens tot mens, zonder derde persoon,
physical cash fysieke contanten fysiek geld
private / public key privé & publieke sleutel ?
processing power rekenkracht ?
proven reserves aantoonbare reserves aantoonbare voorraden
raw materials grondstoffen ruwe materialen
rival goods * concurerende goederen rivaliserende goederen
routing fee geleidingskosten passagekosten (evt péagekosten (naar analogie met de Franse autosnelwegen? Je mag voorbij maar je moet betalen voor het gebruik)) / transactiekosten
salable verhandelbaar verkoopbaar
salable over time, space and scale verkoopbaarheid -door tijd, -over afstand en -op schaal langdurig verhandelbaar, verhandelbaar in een groot gebied en te gebruiken voor elke omvang
saving technology / technology for saving technologie om te sparen spaarmethode
scaling solutions / problem schalingsoplossing, schaalcapaciteit, ?
settlement afwikkeling afhandeling / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement
sound money solide vs onsolide geld (Ch1) gezond geld / degelijk geld, betrouwbaar geld, veilig geld
soundness soliditeit (Ch1) degelijkheid
sovereign base money soeverein basisgeld ?
stock‐to‐flow ratio stock‐to‐flow ratio stock-flow verhouding (Ch1) / "de verhouding tussen de reserves en het gebruik van een goed in een periode"
store of value (medium voor) waardeopslag oppotmiddel (opslagmedium) / beleggingsmiddel, oppotmiddel, waardevoorraad
time preference tijdsvoorkeur tijdsperspectief / lange termijnvoorkeur / korte termijnvoorkeur
trustless transactions vertrouwenloze transacties ? / bedoeld wordt : transacties waarvoor geen vertrouwen (in een derde partij) nodig is
unit of account rekeneenheid ?
unit of measure maateenheid meeteenheid
unsound money onsolide geld (Ch1), ondeugdelijk geld onbetrouwbaar geld / ongezond, onverantwoord , niet-solide
wallet addresses walletadressen bitcoinadressen
fork fork ?
node-operator ? ?
consensus rules consensusregels ?
networkparticipants ? ?