Liquiditeit

Uit BTCWiki.nl

Liquiditeit is één van de basisconcepten van Lightning. Het is voornamelijk relevant voor mensen met een node (zoals Umbrel lightning node). Een aantal mobiele wallets (zoals BlueWallet) regelt de liquiditeit voor je (custodial) en daar is onderstaande niet relevant.

Concepten:

 • Een kanaal verbindt altijd twee peers.
  • Als voorbeeld hebben Alies en Bob een kanaal. Alies en Bob zijn elkaars peers.
 • Kanalen hebben een capaciteit, dit is het totaal aantal bitcoin in een kanaal. De capaciteit kan niet veranderen en is vaak uitgedrukt in sats.
  • We zeggen bijvoorbeeld: het kanaal tussen de peers Alies en Bob heeft een capaciteit van 500 000 sats.
 • De capaciteit is altijd verdeeld tussen de peers en kan verplaatsen. Dit betekent dat de twee peers verschillende liquiditeit hebben.
  • Bij het openen van een kanaal staan de sats bij de opener van het kanaal (want het zijn zijn sats), bijvoorbeeld Alies.
   • Alies heeft nu uitgaande liquiditeit, en geen inkomende liquiditeit: Alies kan over dit kanaal verzenden maar niet ontvangen.
   • Bob heeft inkomende liquiditeit, en geen uitgaande liquiditeit. Bob kan over dit kanaal ontvangen maar niet verzenden.
Alies heeft een kanaal van 500k sat geopend

Uitgaande liquiditeit: kunnen verzenden

Om te verzenden heb je uitgaande liquiditeit nodig. Dit kan je voor elkaar krijgen door kanalen te openen. Als je een kanaal opent dan staan de sats aan jouw kant.

Inkomende liquiditeit: kunnen ontvangen

Om te ontvangen moet je inkomende liquiditeit hebben. Er moeten dus sats aan de andere kant van jouw kanalen staan. Opties om inkomende liquiditeit te krijgen:

 • Andere mensen kanalen naar jou te laten openen
  • Als anderen kanalen naar jou openen, met hun bitcoin, dan staan de sats aan hun kant. Vanuit jou gezien staan ze dus aan de "andere" kant. Dit is voor jou dus inkomende liquiditeit.
  • Je kunt in het kanaal Telegramkanaal LightningNL vragen of mensen kanalen naar je willen openen.
 • Mensen betalen om kanalen naar je te laten openen
  • Er zijn diensten (zoals Pool) waar je kan betalen voor liquiditeit/kanalen.
 • Als je kanalen hebt (zoals Alies hierboven) dan kan je sats verplaatsen binnen het kanaal.

Sats verplaatsen binnen een kanaal, balanceren

Als voorbeeld, Alies stuurt 100k sat naar Bob. Dit is de uitgangssituatie:

Uitgangssituatie

Na een 100k transactie naar Bob ziet de situatie er als volgt uit:

Na een transactie van 100k sat staat er 100k sat bij bob.

Verplaatsen gebeurt (dus) door betalingen:

 • Een koop: Als je wat koopt verplaatsen sats van de lokale kant van je kanalen naar de andere kant
 • Een "Swap": Als je met iemand afspreekt dat hij 100k sat on-chain terugbetaalt, na jouw 100k Lightning-betaling

Als de balansen (ongeveer) gelijk zijn, dan noemen we een kanaal gebalanceerd.